בוהו - נתיבות למשתכן

יחידות שנותרו

בוהו - נתיבות למשתכן

הגרלות בפרויקט: 586|665|1195

הפרויקט שווק במלואו והוא מתקדם לקראת אכלוסו הקרוב!!!

פרויקט המגורים של חברת מגידו י.ק כולל 8 בניינים בני 9 קומות הכוללים דירות בנות 3,4,5 חדרים, פנטהאוזים ודירות גן, מרווחות ומתוכננות בקפידה. פרויקט בוהו נבנה בשכונת נווה שרון א' בסמוך לפארק בוהו העצום המוקם בימים אלו, הכולל פיתוח שמורת הטבע בהשקעה של 130 מיליון ₪, תכנון ייחודי ומושקע בשילוב פארק מים טבעי ופארק אקסטרים ייחודי באיזור בגודל כולל של כ 900- דונם. שכונת נווה שרון היא רצועת מגורים יוקרתית, הצפונית ביותר מבין השכונות החדשות.

השכונה החדשה משתרעת על פני 1,280 דונם ומתוכננים להיבנות בה כ 2,570- יחידות דיור בבנייה רוויה ו 528- יחידות דיור צמודי קרקע. כמו כן ייבנו קריות חינוך ברמה גבוהה, בינוי קהילתי סביב שטחים ירוקים ומרכז עסקים גדול שישמש כמרכז עירוני ראשי בנגישות תחבורתית גבוהה. כ 40%- מיחידות הדיור בשכונה כבר שווקו ובקרוב יחל איכלוסם של הפרויקטים הראשונים שנבנו.

רכישת קרקע זכיה במנהל

תכנון מוקדם

בקשה להיתר בניה

החלטת וועדה (היתר בתנאים)

אישור חברת הבקרה

קבלת היתר

כנס זוכים תחילת שיווק

התארגנות ועבודות ביסוס

בניית שלד בניין

עבודות גמר

עבודות פיתוח

קבלת טופס 4

אכלוס

5
8
6
6
6
5

המשך להגרלה מס':
586

1
1
9
5

המשך להגרלה מס':
586

שלבי תהליך מחיר למשתכן

1
2
3
4
5
6

הנפקת אישור זכאות

יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור, ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת link למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. מומלץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה

תקופת הרשמה ל 28 יום

במידה ויש ברשותכם אישור זכאות מתאים: תוכלו לבצע רישום עד 7.1.17 בשעה 23:59 דרך אתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת link מומלץ לבחון יכולות כלכליות למימון הדירה טרם הגשת מועמדות להגרלה ההרשמה נסגרה

ההגרלה ורשימת הזוכים

פעילות משרד הבינוי והשיכון מספר ימים לאחר סיום שלב ה"תקופת ההרשמה" (שלב 2) תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות  דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה לפי הסדר הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובדואר רשום ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה פעילות הדיירים אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. חברת מגידו תצור עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה

הצגת הפרויקט

פעילות חברת מגידו י.ק בע"מ לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים להדרכות אישיות/קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה פעילות הדיירים בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס' בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 11 אפשרויות, מקום 20 יכין 21 אפשרויות וכך הלאה מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

בחירת הדירה

פעילות חברתנו תפנה לכל זוכה טלפונית ובאמצעות דוא"ל על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות: פעילות הדיירים פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית עם יועץ נדל"ן לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על הסכם רכישה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון . ית"ב – 09-8983059 במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה (קיבלתם במייל), תעודת זהות (לא רישיון נהיגה) ,תעודת זכאות בתוקף, ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב ייפוי כח מאומת ע"י עו"ד ע"פ נוסח החברה. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד ע"פ נוסח החברה במעמד הפגישה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה, תינתן אפשרות לרוכשים שיהיו מעוניינים לחתום במעמד בחירת הדירה על חוזה .רכישה. מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

חתימת חוזה

הגורם האחראי: מגידו י.ק בע”מ במעמד בחירת הדירה תינתן אפשרות לזוכים לחתום על חוזה ע"י משרד עו"ד המייצג .את החברה אפשרות זו מומלצת מאוד, תחסוך לכם הגעה נוספת האפשרות השנייה : עד 5 ימים לאחר בחירת הדירה תזמן החברה את הדיירים לחתימת חוזה הרכישה. על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ'קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.