פנינת מודיעין - מודיעין

פרויקט בוטיק יחודי בשכונת קייזר הכולל 18 יחידות ואוכלס בשנת 2001.