מגדל העמק-קרית רבין שלב ב

קרית רבין שלב ב היא מגה שכונה חדשה שעתידה להיבנות במגדל העמק. מיקום השכונה ממול  לשכונת קרית בגין העתידית באזור היציאה המערבית של העיר לכיוון צומת נהלל  . בשכונה עתידים להיבנות צמודי קרקע, בניינים בבנייה רוויה,מסחר ותעסוקה. בנוסף תוקם תשתית של מבני ציבור שונים שתשרת את התושבים על כל צרכיהם המגוונים. הפרויקט עתיד לכלול 61 יחידות צמודי קרקע.

תוכניות דירה לצפייה / הורדה