יונת השרון - כפר יונה

יונת השרון שלב א –  הפרויקט כולל 45 יחידות בשלושה בנייני בוטיק, אוכלס ב 2007 .

יונת השרון שלב ב –  המתחם עוצב כמתחם סגור פרטי עם רחוב פנימי.
ניצול הטופוגרפיה לחתך מעניין של דירת גן מצד אחד ודופלקס מצד שני כשמעליהם טריפלקס. הפרויקט כולל 100 יחידות דיור סה"כ ואוכלס ב2010 .