ירקונים - פתח תקווה

הפרויקט הינו בניין בוטיק הוכלל 15 יחידות דיור והוא אוכלס ב 2013