ISO 9001 - מכון התקנים

בקבוצת מגידו אנו מאמינים שחלק בלתי נפרד מהצלחת החברה וצמיחתה טמון באיכות המוצר ובשביעות הרצון של לקוחותינו. בהתאם לכך דואגת החברה להטמיע מערכות מחשוב מתקדמות לצד בניית נהלי איכות ובקרה קפדניים והטמעתם לאורך כל תהליך הביצוע. כחלק מהשקפה זו בחרה החברה לעבוד תחת תו התקן המחמיר ISO 9001 של מכון התקנים הישראלי ולכם נותר ליהנות ממוצר איכותי בראש שקט.